Realizace zateplení fasády RD Sazovice

Zateplení RD Sazovice kontaktním zateplovacím systémem z EPS od firmy JUB