Stavba kolumbária hřbitov Mysločovice

Stavba kolumbária na hřbitově v obci Mysločovice, systém kolumbária je složen ze čtyř kusů prefabrikovaného kolumbária firmy Prefa Brno. Stavba byla provedena včetně zemních prací, opěrných zídek a okolní komunikace ze zámkové dlažby.