Dokončený kabát budovy v Otrokovicích

Dokončená střecha, hromosvod a fasáda polyfunkčního domu v Otrokovicích. Fasáda zateplovacího systému JUB s speciální flinkovou úpravou.